ล้อ VIP 18" 19" 5รู 114.3 ญี่ปุ่นแท้ๆ (ล่าสุดครับ)

(1/15) > >>

v6@gt-r:
 :egg22:   .. ล้อ  VIP  18" 19 "20"   5รู 114.3  ญี่ปุ่นแท้ๆ  23-10-57


ล้อ 20"  WED's Kranze  BAZREIA  Polished   5h114.3  F  9"  +31   /  R  10"  +32  แยกชิ้นได้
   
ล้อ 19" Amistad Grace  CHOMER   5h114.3   F 8" +36 /  R  9" +26   ยาง  225–35–19  /  245–35–19

ล้อ 19" BLITZ  Technospeed  Z3  gunmetal  5h114.3    F  8" +41  /  R  9" +45    ยาง  235-35-19

ล้อ 19" CARLSSON  PEGASUS  HYPER  CHOMER   5h114.3  F 8.5" +30  /  R 9.5" +35   ยาง 225–35–19 / 275–30–19
 
ล้อ 19" CLUB  LINEA  L450   Polished   5h114.3   F 8.5" +45  /  R  9.5" +45   ยาง  245-35-19 / 265-30-19
 
ล้อ 19" FABULOUS   Expand Chrome  5h114.3   F  8.5" + 44  /  R  9" +38    ยาง  225-35-19 / 235-35-19

ล้อ 19"  FABULOUS  Expand  Profound  DISH CHOMER   5h114.3   F  9" + 42  /  R  10" +4   แยกชิ้นได้

ล้อ 19" FABULOUS   Profound  Polished  4 -5 h114.3   F 9"+ 10  / R  10" +11  แยกชิ้นได้   ยาง  225–35–19 / 235–35–19
     
ล้อ 19"FABULOUS   Profound  CHOMER    5 h114.3   F 9" + 24  / R  11" +18  แยกชิ้นได้

ล้อ 19"FABULOUS   Profound  CHOMER   4 -5 h114.3   F 9" + 36 / R  10" +24  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" G-Corp Conquistador Partida 3pc  CHOMER  5h 114   F 8.5" +21  /  R  9.5" +14  แยกชิ้นได้
 
ล้อ 19" GARSON DEEP Racing DR302 3D CHOME   5h114.3  F 9" +30  / R 9" +16 แยกชิ้นได้
 
ล้อ 19" junction produce  SCARA  Polished  LIMITED  EDITION  หมุดทอง  4-5 h114.3   F  8.5" +41  /  R  9" +47  แยกชิ้น  ยาง 235-35-19 / 245-35-19

ล้อ  19" TRAFFICSTAR   DTX   Polished  5 h114.3  แยกชิ้น   F  9.5" +24  /  R  10.5" +20

ล้อ 19" Leon Hardiritt Orden  STEP RIM  Polished 5h114.3  F / R 8.5"+38  +25  แยกชิ้น  ยาง 235–35–19
 
ล้อ 19" Leon Hardiritt Kloster CHOMER  5h114.3  5 ก้าน  F / R  8.5" +30  +25 แยกชิ้นได้
 
ล้อ 19" LOWENHART  LD5  CHOMER     4-5 h114.3   9" +38  / 10" +30  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" LOWENHART  LD5  SILVER  หน้าสีบรอนซ์   4-5 h114.3  8" +38 / 9" +39  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" LODIO DRIVE  PURE  SPIRITS CAVALRY CHOMER 5h114.3  8" +43 /  9.5" +12   แยกชิ้นได้   

ล้อ 19" LODIO DRIVE  PURE  SPIRITS  Alufelge   CHOMER  5h114.3    LIMITED  EDITION   หมุดทอง   F  8.5 +28   /  R  9 +22   แยกชิ้นได้
 
ล้อ 19" RIVER SIDE   ALTSTADT  Type-I   Polished  5h114.3  F 8.5" /  R  9.5" + 41  แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 255-35-19

ล้อ 19"  RIVER SIDE   ALTSTADT  CHOMER  STEP RIM  5 h114.3  LIMITED  EDITION  หมุดทอง  F 8.5" + 36   /  R  9.5" + 41    แยกชิ้นได้
   
ล้อ 19" SSR  Visconti  LXD  SILVER  5 h114.3   F 8.5" +30  /  R 9.5" +30  ยาง  225-40-19 / 235-35-19

ล้อ 19" Vienna courage  Polished   5h 114.3   F  8.5" /  R  9.5" +43   แยกชิ้น  ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19" Vienna DISH CHOMER   LIMITED   EDITION  หมุดทอง  5h114.3  F  8.5 / R  9.5 + 30  แยกชิ้น

ล้อ 19" Vienna DISH EV  CHOMER  5h 114.3  F 9" +37 /  R 10" +24  แยกชิ้น ยาง  245-35-19 / 265-30-19

ล้อ 19" WALD  Duchatelet   BLACK  5 h114.3   F 9"+24 / R 10"+30   หน้าดำ   แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19" WED's  Kranze  BAZREIA  CHOMER   5h114.3  F 8.5"+41 / R  9" +44  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" WED's  Kranze  BAZREIA  CHOMER   5h114.3  F 8" +47 / R  8.5" +40 แยกชิ้นได้

ล้อ 19" WED's  Kranze  Cerberus 1   CHOMER  5h114.3  F  8.5" +19  /  R  10 " +33  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" WED's Kranze Cerberus 2  HYPER  BLACK   5h114.3  F  /  R  8 " +38  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" WED's Kranze Cerberus 2  HYPER   BLACK  5h114.3 F  8.5" +41  /  R   9.5 "+39  แยกชิ้นได้  ยาง 235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19"WED's Kranze Rapier  CHOMER  5h114.3   F  9" +32  / R  11.5" -16   แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19  / 275-35-19

ล้อ 19" WED's Kranze Rapier   CHOMER   5h114.3   F  /  R  8.5" +40  +32    แยกชิ้นได้   ยาง  215-35-19  / 225-35-19

ล้อ 19" WED's Kranze Ratzinger CHOMER   5h114.3   F / R  8.5" +44   แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19" W WORK  Euroline  DH 2   CHOMER    5h114.3  F 8.5" +40  / R 9.5" +38

ล้อ 19" W WORK  Euroline  DZ   Polished  5h114.3  F / R 8.5 +40  +35   ยาง 225 – 40 – 19 / 235 – 35 – 19

ล้อ 19"  W WORK  Euroline  S2H  CHOMER  5h114.3  แยกชิ้น  F  9" +13 / R  9.5" +29 

ล้อ 19" W WORK  Euroline  LS 105  SUPER  CHOMER 5h114.3   F 9 +29 / R 10 +37  แยกชิ้นได้

ล้อ  19" W  WORK  Euroline  LS 207  CHOMER  5h114.3    F 8" +38  /  R 8.5" + 39  แยกชิ้นได้

ล้อ19" W  WORK  Euroline   LS 406 CHOMER LIMITED EDITION ฝาแดง 5 h114.3  F 8"  R 9" +35  แยกชิ้น 

ล้อ 19" W  WORK  Euroline   LS 406  SUPER  CHOMER   5 h114.3  F 8" +35  /  R 9"  +35  แยกชิ้นได้   

ล้อ  19" Zauber Gettin 3   Polished   5h114.3    F  8" + 40  /  R  8.5" + 36    แยกชิ้นได้
     
ล้อ 18" AME WHEELS  SHALLEN  Polished  5h114.3  F 8" / R 9" +30   ยาง  225 – 40 – 18 / 235-40-18

ล้อ 18" ENKEI  nel  classe  S porsh  Polished   5h114.3  F  /  R  8.5" +22   แยกชิ้นได้   

ล้อ 18" Leon Hardiritt RITTER Polished 5h114.3  F 8.5" +42 /  R 9.5" +40 แยกชิ้นได้ ยาง 245–40 –18  / 275–35–18

ล้อ 18" LOWENHART  LD1  CHOMER   4-5 h114.3  8" + 36  /  9" + 36  แยกชิ้นได้   ยาง  225-40-18   

ล้อ 18" RAYS  FREEGER  CHOMER  5h114.3  F 8"+35 /  R 9"+36 แยกชิ้น ยาง 235–40–18/265–35–18 

ล้อ 18" RIVER SIDE    ALTSTADT  GRS  CHOMER    4 / 5 h114.3  F 9" /  R  10" + 23    แยกชิ้นได้
 
ล้อ 18" RIVERSIDE   ALTSTADT  type 1  CHOMER  5h114.3   F / R 7.5" + 41  แยกชิ้น

ล้อ 18" RIVERSIDE   ALTSTADT  type 1  CHOMER  หมุดทอง  LIMITED  EDITION  5h114.3   F 9" +30 / R 10" + 35  แยกชิ้น  ยาง 225-45-18   255-35-18

ล้อ 18" RAYS ENG.  CE 28   forge   สีน้ำตาลไหม้  5h114.3  F  8.5" +30  /  R   8.5" +25 

ล้อ  18" Racing Hart CP-035  Full Forged  5h114.3   ที่สุดของความเบา    11"  +30 

ล้อ 18" SSR  Visconti  LXD Polished   5 h114.3    F 9" +38  /  R 10" +38   ยาง   225 – 45 – 18 / 235-40-18

ล้อ  18" Vienna  SOVEREIGN CHOMER  5h114.3   5 ก้าน แยกชิ้นได้ F  7.5" +47  /  R 8" +30

ล้อ 18" Vienna courage  BLACK  5h114.3  F  8" +49  / R  8.5" +43  แยกชิ้นได้  ยาง 215-35-18 / 225-40-18

ล้อ 18" Vienna DISH EV CHOMER  5h114.3   F  8.5" R  9.5" +43   แยกชิ้น ยาง 225-40-18  / 235-40-18

ล้อ 18" Vienna DISH  CHOMER  LIMITED  EDITION หมุดทอง แยกชิ้นได้   5h114.3  F 8" /  R 9" + 24

ล้อ 18" WEDS  SPORT  RS-5  หน้าเคฟล่าห์  LIMITED  EDITION 5h114.3  F 8.5" / R 9.5" +38  แยกชิ้น
   
ล้อ 18" WED's Kranze  BAZREIA  Polished  5h114.3  F  8.5 " +37  /  R  8.5 " +37  แยกชิ้นได้   

ล้อ 18" WED's Kranze Cerberus 1 BLACK LIMITED EDITION หมุดทอง 5h114.3  F 10.5"+17  / R  11.5" -7  แยกชิ้นได้

ล้อ 18" WED's Kranze Cerberus 2 HYPER  5h114.3  F 8" / R 9"+38  แยกชิ้น  ยาง  215-40-18 /225-45-18

ล้อ 18"  WED's Kranze Cerberus 2  HYPER   5h114.3  F 8" +38  /  R 9" +33  แยกชิ้นได้  ยาง  225-40-18

ล้อ 18" WED's Kranze Ratzinger  HYPER  5h114.3  F  7" +43  /  R  7.5" +44  แยกชิ้นได้    ยาง  225-40-18   

ล้อ 18" W WORK  VS - KF LIMITED  EDITION CHOMER  หมุดทอง 5h114.3  F 8" +38  / R 9" +33  แยกชิ้น ยาง 225-40-18 / 245-40-18

ล้อ 18" W WORK  Euroline  FS   Polished   5 h114.3   F 8.5"  /  R 9.5" +32     

ล้อ 18" W WORK  Euroline LS 105  CHOMER   5 h114.3   F 8.5 +30  /  R 8.5 +30   

ล้อ 18" W WORK  Euroline LS 207  CHOMER   ล้อใหม่  5 h114.3   F 8" +45  /  R 9" +33 

ล้อ 18" W  WORK  Euroline  SE    SILVER  5 h114.3      F / R   7.5  +47

ล้อ  18" W  WORK  EMOTION  CR   4 h100   สีเทา   F  / R 7.5"  +42   

ล้อ 17" RAYS ENG.  CE 28   forge   สีน้ำตาลไหม้    5 h114.3    F   /  R   7.5" +51

ล้อ 17" odyssey  RB1 absolute  ปี 2009  (ตัวตาฟ้า)  สีเทา   5h114.3  F / R 7" +55       

ล้อ  15" TE37   forge RAYS ENG. 5 h114.3  สีน้ำตาลไหม้  F 6.5"  +39  /  R 7" +35  เก่าญี่ปุ่น


....  ล้อแท้  เก่าญี่ปุ่น   สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37      โทรฯ  081-817-2962  ครับ   .. ชมเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ ...

http://www.tires11wheels.com/smf/index.php?topic=7306.0          4 h 100

http://www.tires11wheels.com/smf/index.php?topic=3041.0          5 h114.3 

http://www.tires11wheels.com/smf/index.php?topic=3042.0          6 h 139.7

http://www.club4g.com/index.php/topic,14613990.0.html

v6@gt-r:
 :egg22:  ล้อ 19"  VIP  W WORK   Euroline DZ  หน้าโพริส  5 h114.3  F 8.5 +40  R 8.5 +35   ยาง  225 – 40 – 19  /  235 – 35 – 19

....  สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37   โทรฯ  081-817-2962  ครับ


bachita:
ขอราคาล้อตัวนี้หน่อยครับ  pm ก็ได้  อยากรู้ว่างบประมาณจะถึงหรือเปล่า ล้อ  18"  VIP  Vienna courage   หน้าโครเมี่ยมเงาๆ    5h/114.3   F  9 off 45   R  10 off 49    LIMITED  EDITION   หมุดทอง  แยกชิ้นได้   เก่าญี่ปุ่น   ยาง  235-40-18 / 255-35-18
 
แยกแต่ล้อหรือเปล่า  ขอบคุณครับ

v6@gt-r:
 :egg16: :egg16:ล้อ  19" VIP  RIVER SIDE   ALTSTADT  5 h/114.3  F 8.5  / R  9.5   + 41  แยกชิ้นได้   เก่าญี่ปุ่น  พร้อมยาง  235-35-19 / 255-35-19

...... ....  สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37   โทรฯ  081-817-2962  ครับ


v6@gt-r:
 :egg26: :egg26:..... ล้อ  18"  VIP  Vienna courage   หน้าดำ   5 ก้าน  5h/114.3   F  8 off 49   R  8.5 off 43    แยกชิ้นได้   เก่าญี่ปุ่น    ยาง  215-35-18 / 225-40-18

  ."""""""   สนใจโทรฯ   081-817-2962     ชมได้ที่ ปาก  ซ. สุขสวัสดิ์ 37

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page