ล้อ VIP 18" 19" 5รู 114.3 ญี่ปุ่นแท้ๆ (ล่าสุดครับ)

(1/34) > >>

v6@gt-r:
 :egg22: .. ล้อ  VIP  18" 19 "20"   5รู 114.3  ญี่ปุ่นแท้ๆ  6-4-57


ล้อ  20"  W  WORK   Euroline   LS 207  CHOMER  LIMITED  EDITION  ขอบดำ 5 h114.3  F  /  R 8.5"  +32  แยกชิ้น   ยาง  245 – 35 – 20

ล้อ 19"  WED's Kranze Rapier   CHOMER    5h 114.3   F  9" +32  / R  11.5" -16    แยกชิ้นได้   ยาง   235-35-19  / 275-35-19

ล้อ 19"  FABULOUS   Profound  CHOMER   5 h114.3   F 9" + 24   /  R 11" +18  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" FABULOUS   Profound  CHOMER  4 -5 h114.3  F 9" + 36   / R  10" +24  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" 5 h114.3  LODIO DRIVE  PURE  SPIRITS  Alufelge   CHOMER   LIMITED  EDITION   หมุดทอง   F  8.5 +28   /  R  9 +22   แยกชิ้นได้ 

ล้อ 19"  W WORK  Euroline   SE   CHOMER    5 h100    F 8.5" +33  /   R 9.5" +33 

ล้อ 19"  W WORK  Euroline  LS 105  SUPER  CHOMER   5 h114.3   F 9 +29 / R 10 +37  แยกชิ้นได้

ล้อ 19"  WED's  Kranze  Cerberus 1   CHOMER    5h 114.3  F  8.5" +19  /  R  10 " +33  แยกชิ้นได้

ล้อ 19" GARSON DEEP Racing DR302 3D CHOME   5 h114.3  F 9" +30  /  R 9" +16 แยกชิ้นได้ 

ล้อ 19" Vienna DISH CHOMER   LIMITED   EDITION  หมุดทอง  5h114.3  F  8.5 / R  9.5 + 30  แยกชิ้น

ล้อ 19" 5 h114.3  LODIO DRIVE  PURE  SPIRITS CAVALRY CHOMER  8" +43 /  9.5" +12   แยกชิ้นได้   

ล้อ 19" FABULOUS   Profound  Polished  4 -5 h114.3   F 9"+ 10  / R  10" +11  แยกชิ้นได้   ยาง  225–35–19 / 235–35–19

ล้อ19"  W  WORK  Euroline  LS 406 CHOMER LIMITED EDITION ฝาแดง 5 h114.3  F 8"  R 9" +35  แยกชิ้น 

ล้อ 19" WALD  Duchatelet   BLACK  5 h114.3   F 9"+24 / R 10"+30   หน้าดำ   แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19"  FABULOUS  Expand  Profound  DISH CHOMER   5 h114.3   F  9" + 42  /  R  10" +4   แยกชิ้นได้     

ล้อ 19"  W  WORK    Euroline   S2H  CHOMER    5 h114.3    แยกชิ้น   F  9" + 13   /   R  9.5" + 29 

ล้อ 19"   LOWENHART  LDR  CHOMER    5 h114.3 / 5h 112  8.5"  + 38  /  9.5"  + 39  แยกชิ้นได้ 

ล้อ 19"  G-Corp Conquistador Partida 3pc  CHOMER  5h 114   F 8.5" +21  /  R  9.5" +14  แยกชิ้นได้

ล้อ 19"  Vienna DISH EV  CHOMER  5h 114.3  F 9" +37 /  R 10" +24  แยกชิ้น ยาง  245-35-19 / 265-30-19

ล้อ 19"   LOWENHART  LD5  CHOMER     4-5 h114.3   9"  + 38  /  10"  + 30  แยกชิ้นได้

ล้อ 19"   W  WORK   Euroline   LS 406   SUPER  CHOMER   5 h114.3  F 8" +35  /  R 9"  +35  แยกชิ้นได้   

ล้อ 19"  SSR  Visconti  LXD หน้าสีบรอนซ์  5 h114.3   F 8.5" +30  /  R 9.5" +30  ยาง  225-40-19 / 235-35-19

ล้อ 19" CARLSSON  PEGASUS  HYPER  CHOMER   5h 114.3  F 8.5" +30  /  R 9.5" +35    ยาง  225 – 35 – 19 / 275 – 30 – 19

ล้อ 19"  WED's  Kranze  BAZREIA  CHOMER   5h114.3  F 8.5"+41 / R  9" +44    แยกชิ้นได้

ล้อ 19"  5 h 114.3  ALTSTADT  CHOMER  STEP RIM  LIMITED  EDITION  BY  RIVER SIDE  หมุดทอง  F 8.5" + 36   /  R  9.5" + 41    แยกชิ้นได้   
 
ล้อ 19"  Vienna courage  Polished   5h 114.3   F  8.5" /  R  9.5" +43   แยกชิ้น  ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19"  WED's  Kranze   Cerberus 2   HYPER   BLACK    5h/114.3 F  8.5" +41  /  R    9.5 "+39  แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19" W WORK   Euroline DH 2    CHOMER    5 h114.3  F 8.5" +40  / R 9.5" +38

ล้อ 19" CLUB  LINEA  L450   Polished   5h 114.3   F 8.5" +45  /  R  9.5" +45   ยาง  245-35-19 / 265-30-19 

ล้อ 19"  R I V E R S I D E  Altstadt  Type-I   Polished  5 h 114.3  F 8.5" /  R  9.5" + 41  แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 255-35-19

ล้อ 19"  Amistad Grace  CHOMER   5h114.3   F 8" +36 /  R  9" +26   ยาง  225 – 35 – 19  /  245 – 35 – 19

ล้อ 19" FABULOUS   Expand Chrome  5 h114.3   F  8.5" + 44  /  R  9" +38    ยาง  225-35-19 / 235-35-19

ล้อ 19"  junction produce  SCARA  Polished  LIMITED  EDITION  หมุดทอง  4-5 h  114.3   F  8.5" +41  /  R  9" +47   แยกชิ้น  ยาง 235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19"  BLITZ  Technospeed  Z3  gunmetal  5h 114.3    F  8" +41  /  R  9" +45    ยาง  235-35-19
   
ล้อ 19" Leon Hardiritt Orden  STEP RIM  Polished 5 h114.3  F / R 8.5"+38  +25  แยกชิ้น  ยาง 235–35–19 

ล้อ 19"  WED's Kranze Rapier   CHOMER   5h 114.3   F  /  R  8.5" +40  +32    แยกชิ้นได้   ยาง  215-35-19  / 225-35-19

ล้อ 19"  W WORK  Euroline DZ   Polished  5 h114.3  F / R 8.5 +40  +35   ยาง 225 – 40 – 19 / 235 – 35 – 19

ล้อ 19" WED's Kranze Ratzinger CHOMER   5h114.3   F / R  8.5" +44   แยกชิ้นได้   ยาง  235-35-19 / 245-35-19

ล้อ 19"  Leon Hardiritt Kloster CHOMER    5 h114.3  5 ก้าน    F 8.5" +30  /  R 8.5" +25   แยกชิ้นได้

ล้อ 19"  WED's  Kranze  BAZREIA  CHOMER    5h 114.3  F 8" +47 / R  8.5"  +40    แยกชิ้นได้

ล้อ 19" W  WORK   Euroline   LS 207   CHOMER    5 h114.3   ตื้น - ลึก   F / R   8"  +38   แยกชิ้นได้   

ล้อ 19" SSR   AGLE  MINERVA   HYPER  CHOMER   5 h114.3   F 8" +49  /  R 8" +37   แยกชิ้นได้

ล้อ 19" WED's Kranze Cerberus 2  HYPER  BLACK  5h114.3  F  / R   8 "+38  แยกชิ้นได้     

ล้อ 18" ลึกสะใจ  WED's Kranze Cerberus 1 BLACK   LIMITED  EDITION   หมุดทอง หน้าดำ  5h 114.3  F 10.5" +17  /  R  11.5" -7   แยกชิ้นได้

ล้อ 18"  ALTSTADT  GRS  CHOMER   BY  RIVER SIDE    4 / 5 h 114.3  F 9" /  R  10" + 23    แยกชิ้นได้   

ล้อ 18"  W WORK   VS - KF  CHOMER    5 h114.3  F  /  R  9 " +13   แยกชิ้นได้       

ล้อ 18"  SSR  Visconti  LXD Polished   5 h114.3    F 9" +38  /  R 10" +38   ยาง   225 – 45 – 18 / 235-40-18

ล้อ 18" RIVERSIDE   ALTSTADT  type 1  CHOMER  หมุดทอง  LIMITED  EDITION  5 h 114.3   F 9" +30  / R 10" + 35  แยกชิ้น  ยาง 225-45-18   255-35-18

ล้อ 18"  WEDS  SPORT  RS-5  หน้าเคฟล่าห์  LIMITED  EDITION 5h 114.3  F 8.5"  /  R 9.5"  +38     แยกชิ้นได้

ล้อ 18"  Vienna DISH EV CHOMER  5h 114.3   F  8.5" R  9.5" +43   แยกชิ้น ยาง 225-40-18  / 235-40-18

ล้อ 18" RAYS   SUPER  ADVAN  racing   3 ก้าน 5 h 114.3     F 8.5" +35  /  R 9.5" + 38 

ล้อ 18" Leon Hardiritt RITTER Polished  5 h114.3  F 8.5"+42 / R 9.5"+40  แยกชิ้นได้    ยาง  245 – 40 – 18  /  275 – 35 – 18

ล้อ 18"  W WORK  Euroline  DZ   Polished   4 - 5 h114.3  F 8" +38  /  R 9" +45     

ล้อ 18" WED's Kranze Cerberus 2  HYPER  5 ก้าน  5h 114.3  F 8" / R 9" +38  แยกชิ้น  ยาง  215-40-18  /  225-45-18

ล้อ 18"  W WORK  VS - KF  LIMITED   EDITION  CHOMER  หมุดทอง 5 h114.3  F 8" +38  / R 9" +33   แยกชิ้น ยาง 225-40-18 / 245-40-18

ล้อ 18"  LOWENHART  LD1  CHOMER   4-5 h114.3  8" + 36  /  9" + 36  แยกชิ้นได้   ยาง  225-40-18   

ล้อ 18"  WED's Kranze Cerberus 2  HYPER   5h 114.3  F 8" +38  /  R 9" +33  แยกชิ้นได้  ยาง  225-40-18

ล้อ 18" RAYS  FREEGER  CHOMER  แยกชิ้น 5 h114.3  F 8"+35 /  R 9"+36  ยาง 235–40–18/265–35–18

ล้อ 18" Vienna DISH  CHOMER  LIMITED  EDITION หมุดทอง แยกชิ้นได้   5h/114.3  F 8" /  R 9" + 24   

ล้อ 18" AME WHEELS  SHALLEN  Polished  5 h114.3  F 8" / R 9" +30   ยาง  225 – 40 – 18 / 235-40-18

ล้อ 18" W  WORK  Euroline  LS 207  CHOMER  ล้อใหม่ 5 h 114.3  F 8" +45  /  R 9" + 33 

ล้อ  18" Vienna  SOVEREIGN CHOMER  5 h114.3   5 ก้าน  แยกชิ้นได้     F  7.5" +47  /  R 8" +30

ล้อ 18"  WED's Kranze  BAZREIA  Polished  5h/114.3  F  8.5 " +37  /  R  8.5 " +37  แยกชิ้นได้   

ล้อ 18" W WORK  Euroline LS 105   CHOMER   5 h114.3    F 8.5 +30  /  R 8.5 +30   

ล้อ 18"  ENKEI  nel  classe  S porsh  Polished   5 h114.3  F  /  R  8.5" +22   แยกชิ้นได้   

ล้อ 18" Vienna courage หน้าดำ  5h 114.3  F  8" +49  / R  8.5" +43  แยกชิ้นได้  ยาง  215-35-18 / 225-40-18

ล้อ 18"  W  WORK  Euroline  SE    สีบรอนซ์เงิน   5 h114.3      F / R   7.5  +47

ล้อ 18"   WED's Kranze Ratzinger  HYPER  5h 114.3  F  7" +43  /  R  7.5" +44  แยกชิ้นได้    ยาง  225-40-18   

ล้อ 18"  W  WORK  Euroline  VD  CHOMER  4 - 5 h114.3  F  / R 7.5 +49  ยาง 215-40-18

ล้อ 18" RAYS ENG.  CE 28   forge   สีน้ำตาลไหม้    5 h114.3    F  8.5 +30  /  R 8.5" +25 
 
ล้อ 17"  RAYS ENG.  CE 28   forge   สีน้ำตาลไหม้    5 h114.3    F   /  R   7.5" +51       

..  ล้อแท้  เก่าญี่ปุ่น   สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37   โทรฯ  081-817-2962  ครับ  .. ชมเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ ..

http://www.tires11wheels.com/smf/index.php?topic=3041.0

http://www.club4g.com/index.php/topic,14613990.0.html

http://www.tires11wheels.com/smf/index.php?topic=3042.0

v6@gt-r:
."""""""   ล้อ  VIP  17" CARVING MARTACHI  6 h 139.7   หน้าโครเมี่ยม  กว้าง 7" off  +25     .........ขายแล้วครับ   

..... สนใจ แวะชมได้ที่ ปากซอย สุขสวัสดิ์ 37    โทรฯ 081-817-2962


[img]http://image.ohozaa.com

v6@gt-r:
 :egg22:  ล้อ 19"  VIP  W WORK   Euroline DZ  หน้าโพริส  5 h114.3  F 8.5 +40  R 8.5 +35   ยาง  225 – 40 – 19  /  235 – 35 – 19

....  สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37   โทรฯ  081-817-2962  ครับ


v6@gt-r:
 :_26:   ....  ล้อ  18"  AME  SUPER CHOMER  VIP  หน้าโครเมี่ยม  6  ก้าน  ............................... ขายแล้วครับ

 
....  สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37      โทรฯ  081-817-2962  ครับ


 

v6@gt-r:
 :egg10:  ....  ล้อ  18"  VIP  FABULOUS   Profound    F 9.5  / R  10.5  .............. ขายแล้วครับ

....  สนใจชมได้ที่  ปากซอย สุขสวัสดิ์   37   โทรฯ  081-817-2962  ครับ   


Navigation

[0] Message Index

[#] Next page